Rabu, 21 Oktober 2009

Remedial Kelas XI UTS Semester I 2009

SOAL REMEDIAL UJIAN TENGAH SEMESTER
MATERI : BIOSFER
KELAS : XI SMA HARAPAN 1 DAN 2 MEDAN

PERSYARATAN :
1. Jawablah pertanyaan pilihan berganda ini dengan benar
2. Jawaban dikirim ke email : sofyan_line@yahoo.com dalam lembar kerja mail
3. Jawaban dikirim maximal pada hari minggu, 25 Oktober 2009 jam 20.00
4. Buat Nama, Nomor Absensi dan Kelasnya

1. Biosfer merupakan gabungan dua kata yaitu bios dan sphere yang mempunyai arti …
a. Manusia dan lapisan d. Makhluk hidup dan ilmu
b. Ekosistem dan lapisan e. Hidup dan ilmu
c. Hidup dan lapisan

2. Tingkat kehidupan paling rendah pada makhluk hidup yaitu.
a. Kelompok d. Bioma
b. Populasi e. Ekosistem
c. Individu

3. Persebaran flora di muka bumi tersebar secara tidak merata. Flora seperti kelapa sawit, karet, kakao. Flora ini dipengaruhi oleh faktor utama yaitu...
a. Suhu udara, kelembaban
b. Kelembaban, angin
c. Curah hujan dan suhu udara
d. Suhu udara, tekanan udara
e. Vegetasi, angin

4. Faktor utama yang mempengaruhi persebaran hutan musim ialah …
a. Manusia d. Biologis
b. Vegetasi e. Edafik
c. Klimatik


5. Ciri-ciri bioma hutan hujan tropis antara lain …
a. Curah hujan 2.000 mm/tahun dan cukup penyinaran matahari
b. Terdapat burung cendrawasih
c. Suhu dingin dengan curah hujan > 2.000 mm/tahun dan tumbuhannya rapat
d. Temperatur udara panas sepanjang tahun dan hujan terjadi secara musiman
e. Curah hujan 750 – 1.000 mm/tahun dan merata serta floranya tidak terlalu rapat

6. Vegetasi khas yang hidup dan berkembang di daerah taiga adalah …
a. Hutan pinus d. Hutan jati
b. Hutan heterogen e. Lumut
c. Kaktus

7. Di Indonesia dijumpai daerah sabana yaitu terletak di
a. NTB/NTT d. Sulewesi
b. Papua e. Sumatera
c. Jawa barat

8. Hutan bakau (mangrove) dapat dijumpai di daerah pantai Indonesia yaitu ……
a. Kalimantan d. Barat sumatera
b. Selatan Jawa e. Utara Papua
c. Selatan Sumatera

9. Hutan Indonesia sebagai salah satu hutan terluas di dunia yang dijadikan sebagai paru-paru dunia. Hutan mangrove (bakau) memiliki ciri-ciri ….
a. Banyak tumbuh di sekitar pantai
b. Tumbuh rumput yang menutupi permukaan bumi
c. Pohon tinggi dan runcing seperti pinus
d. Memiliki musim jika kemarua dan hujan
e. Hutannya lebat dan berdaun lebar dan dasar hutan gelap
10. Jenis pohon yang umumnya terdapat di hutan hujan tropis kecuali..
a. Jati d. Kayu putih
b. Pinus e. Mahoni
c. Akasia

11. Pohon sagu tersebar di Indonesia sebagai tanaman dan sekaligus menjadi sumber makanan penduduk di wilayah …
a. Sumatera dan papua d. Kalimantan dan Sumatera
b. Jawa dan NTB/NTT e. Sulewesi dan NTT/NTB
c. Papua dan maluku

12. Ciri-ciri hutan
1. lebat 4. homogen
2. meranggas 5. berdaun jarum
3. heterogen 6. hujan sepanjang tahun
Yang termasuk ciri bioma hutan hujan tropik ialah ...
a. 1, 2 dan 3 d. 2, 4, dan 5
b. 1, 3 dan 4 e. 4, 5 dan 6
c. 1, 3 dan 6

13. Jenis-jenis fauna
1. bison 5. unta
2. harimau 6. orang utan
3. panda 7. tapir
4. gajah 8. badak
Yang termasuk fauna kawasan oriental ialah …
a. 1, 3, 5 dan 7 d. 3, 4, 5 dan 6
b. 2, 3, 6 dan 7 e. 5, 6, 7, dan 8
c. 2, 4, 6 dan 8

14. Persebaran fauna wilayah Neotropik meliputi kawasan ...
a. Afrika Utara, Eropa e. Madagskar
b. Asia Selatan, Tenggara d. Amerika Utara
c. Amerika Tengah dan Selatan

15. Persebaran fauna di Indonesia bagian barat dan tengah dibatasi oleh garis ….
a. Raflles d. Webace
b. Colummbus e. Webber
c. Wallace

16. Fauna di wilayah barat di berada di dangkalan ...
a. Sahul d. Malihan
b. Peralihan e. Sihal
c. Sunda

17. Jenis fauna yang berada di daerah Indonesia barat ..
a. Babi rusa d. Badak
b. Kangguru e. Burung Maleo
c. Cendrawasih

18. Fauna yang dilindungi dikawasan hutan Bukit Lawang ialah
a. Kus-kus d. Orang utan
b. Burung Gagak e. Sipanse
c. Kera putih

19. Persebaran fauna di Indonesia bagian tengah ialah ...
a. Burung cendrawasih, komodo, badak
b. Gajah, orang utan dan harimau
c. Cendrawasih, kangguru dan kadal
d. Burung Maleo, komodo dan babi rusa
e. Babi hutan, anoa dan dan gajah
20. Usaha yang dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian Flora dan Fauna dengan berbagai cara yang dilakukan pemerintah. Usaha untuk membentuk kawasan secara khusus melindungi flora khusus seperti hutan mangrove disebut dengan …
a. Kebun Raya d. Suaka alam
b. Taman Nasional e. Kebun alam
c. Cagar alam